Powołania

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

 • KTŻK - ONLINE

  Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego, tym razem onlineCzym jest  Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

  Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z wykładów mogą skorzystać osoby konsekrowane, jak również osoby należące do indywidualnych form życia konsekrowanego.

  Udział w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego traktowany jest także, jako element formacji początkowej oraz jako przygotowanie się do profesji wieczystej. Wiele osób swoją obecność w Instytucie traktuje, jako istotny element osobistej formacji zakonnej. Naszymi słuchaczami są także ci, którzy w procesie formacji permanentnej chcą – według słów Apokalipsy – powracać do pierwotnej miłości, która z upływem lat mogła zostać „przygnieciona" codziennymi obowiązkami.

  Wiedza zdobyta podczas Kursu stanowi też doskonałą pomoc dla osób zajmujących się formacją (mistrzynie i mistrzowie postulatów, nowicjatów i junioratów).

  Celem Kursu jest - formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.

  Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne), pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.

  Przyjęcia na Kurs - z racji na panującą sytuację w kraju oraz fakt, że Kurs odbywa się online, proszę o złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową (skan lub zdjęcie): podanie o przyjęcie na Kurs Teologii Życia Konsekrowanego (adresowane do Dyrektora Instytutu) i życiorys. Opłata za Kurs traktowana jest jako zgoda Przełożonych zakonnych na udział w Kursie danej osoby.

  Tym samym wpłata na podane niżej konto upoważnia tę osobę do uczestnictwa w wykładach online. Uczestnik wcześniej otrzyma e-mail z linkiem do spotkania, na który klikając, będzie mógł dołączyć do grupy.

  Przyjmowanie zgłoszeń do 5 października 2021 roku.

  Nr konta: 79 1020 5242 0000 2702 0148 2702 - z dopiskiem: ITŻK oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Parafia św. Wawrzyńca
  ul. Odona Bujwida 51
  50-368 Wrocław

  tel. 71/ 328-06-61 lub 609 060 505
  e-mail: psiktzk@gmail.com 

  Uczestnictwo na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego jest odpłatne i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za semestr).

  Czas trwania 

  Zajęcia w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo dwa bloki po 1,5 godziny i 30 min. przerwy).

  Wykładowcami na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi UKSW oraz PWT we Wrocławiu. W ramach ITŻK organizowane jest corocznie Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego (również międzynarodowe). KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane".

  Ważne informacje

  Rozpoczęcie: Pierwszy wykład odbędzie się 9 października 2021, start godz. 8.30.

  Zdobyte kwalifikacje - uwieńczeniem dwuletniego KTŻK jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia.

  Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - J. E. O. Bp Jacek Kiciński CMF

  Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - o. mgr. lic. Aleksander Bober CMF, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław, tel. 71 328 06 61; 609 060 505, e-mail: psiktzk@gmail.com

   

   

 • Zajęcia w Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego 2020/2021

   

   

  9 PAŹDZIERNIKA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Kierownictwo duchowe

  O. lic. Fabian Kaltbach OFM

  2.

  1030 – 1200

  Kierownictwo duchowe

  O. lic. Fabian Kaltbach OFM

   

   

   23 PAŹDZIERNIKA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  O. dr Wacław Chomik OFM

  2.

  1030 – 1200

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  O. dr Wacław Chomik OFM

   

  13 LISTOPADA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Kierownictwo duchowe

  O. lic. Fabian Kaltbach OFM

  2.

  1030 – 1200

  Kierownictwo duchowe

  O. lic. Fabian Kaltbach OFM

   

  27 LISTOPADA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  O. dr Wacław Chomik OFM

  2.

  1030 – 1200

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  O. dr Wacław Chomik OFM

   

  11 GRUDNIA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  O. prof. Piotr Liszka CMF

  2.

  1030 – 1200

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  O. prof. Piotr Liszka CMF

   

  18 GRUDNIA 2021

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  O. prof. Piotr Liszka CMF

  2.

  1030 – 1200

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  O. prof. Piotr Liszka CMF

   

  8 STYCZNIA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  S. dr Jolanta Hernik RMI

  2.

  1030 – 1200

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  S. dr Jolanta Hernik RMI

   

  22 STYCZNIA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  S. dr Jolanta Hernik RMI

  2.

  1030 – 1200

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  S. dr Jolanta Hernik RMI

   

  12 LUTEGO 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  2.

  1030 – 1200

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

   

  26 LUTEGO 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  2.

  1030 – 1200

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

   

  12 MARCA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Apostolat osób konsekrowanych

  Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS

  2.

  1030 – 1200

  Apostolat osób konsekrowanych

  Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS

   

  26 MARCA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Apostolat osób konsekrowanych

  Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS

  2.

  1030 – 1200

  Apostolat osób konsekrowanych

  Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS

   

  9 KWIETNIA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Życie modlitwy

  Ks. dr Maciej Małyga 

  2.

  1030 – 1200

  Życie modlitwy

  Ks. dr Maciej Małyga 

   

  23 KWIETNIA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Życie modlitwy

  Ks. dr Maciej Małyga 

  2.

  1030 – 1200

  Życie modlitwy

  Ks. dr Maciej Małyga 

   

  7 MAJA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  Ks. dr Adam Łuźniak

  2.

  1030 – 1200

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  Ks. dr Adam Łuźniak

   

  21 MAJA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  Ks. dr Adam Łuźniak

  2.

  1030 – 1200

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  Ks. dr Adam Łuźniak

   

  11 CZERWCA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Etapy formacji 

   

  2.

  1030 – 1200

  Etapy formacji 

   

   

  25 CZERWCA 2022

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 1000

  Etapy formacji 

   

  2.

  1030 – 1200

  Etapy formacji 

   

   

 • Struktura merytoryczna Kursu Teologii Życia Konsekrowanego

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "A"

  1

  Biblijne podstawy życia konsekrowanego

  dr Ryszard Kempiak SDS

  6 godz.

  2

  Historia życia konsekrowanego

  dr hab. Dominik Zamiatała CMF

  6 godz.

  3

  Duchowość życia konsekrowanego

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  6 godz.

  4

  Chrystologia i eklezjologia życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  6 godz.

  5

  Wybrane elementy Prawa zakonnego

  o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior OCD

  6 godz.

  6

  Psychologia żk z elementami pedagogiki

  s. dr Fidelis Miazga OCD

  6 godz.

  7

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  6 godz.

  8

  Posoborowe przemiany w życiu konsekrowanym

  dr Bogdan Giemza SDS

  6 godz.

  9

  Indywidualne formy życia zakonnego

  ks. dr Adam Łuźniak

  6 godz.

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B" - realizowana w roku akademickim 2021/2022

  1

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  6 godz.

  2

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  6 godz.

  3

  Apostolat osób konsekrowanych

  prof. Bogdan Giemza SDS

  6 godz.

  4

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  6 godz.

  5

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  6 godz.

  6

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  6 godz.

  7

  Życie modlitwy i kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  6 godz.

  8

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  6 godz.

   

   

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

   

  1. O. Bp. Jacek Kiciński CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  2. Piotr Liszka CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) KUL, mgr matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  3. Krzysztof Gierat CMF
   - dr. nauk prawnych (specjalność: prawo kanoniczne małżeńskie)
  4. Bogdan Giemza SDS
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) PWT we Wrocławiu; dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) KUL
  5. Jerzy Tupikowski CMF
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska) PWT we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych (filozofia) KUL
  6. Dominik Zamiatała CMF
   - prof. UKSW dr hab. nauk humanistycznych (historia); dr teologii (historia Kościoła) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  7. Wacław Chomik OFM
   - dr teologii (moralnej) PUL Rzym
  8. Jolanta Hernik RMI
  9. - dr teologii (dogmatycznej) UKSW Warszawa
  10. Ryszard Kempiak SDB
   - dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie
  11. Władysława Krasiczyńska CSSJ
   - dr psychologii klinicznej KUL, mgr Instytut Psychologii KUL.
  12. Ks. Adam Łuźniak
   - dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, lic. teologii PWT we Wrocławiu
  13. Joanna Pępkowska MC
   - dr nauk teologicznych (misjologia) UPJPII w Krakowie
  14. Wiesława Przybyło ASC
   - dr teologii (duchowości) UKSW Warszawa
  15. Aleksander Bober CMF
   - lic. teologii (liturgika) UKSW w Warszawie
  16. Fabian Kaltbach OFM
   - mgr lic. teologii (fundamentalnej) KUL

   

   

 • Terminy wykładów w roku akademickim 2021/2022

  Październik
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               
   
  Listopad
  Po Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
               
   
  Grudzień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31     
               

   

  Styczeń
  Po Wt Śr Cz Pt So N
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
   
  Luty
  Po Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28            
               
   
  Marzec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  30 31          
               

   

  Kwiecień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30   
               
   
  Maj
  Po Wt Śr Cz Pt So N
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
   
  Czerwiec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30       
               

   

   

   

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line